ޚަބަރު

ލ. އިސްދޫގެ މި ދަނޑުވެރިން ފަޅޯ ހެއްދުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފިއެވެ.

11 މޭ 2022

އާއިޝް އަމީން

އެގްރޯނެޓުގެ ލ. އިސްދޫގެ މި ދަނޑުވެރިން ފަޅޯ ހެއްދުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފިއެވެ. މިއަދުވެސް 1 ޓަނު ފަޅޯ ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. ފަޅޯތަށް ބައްލަވައިގަތުމަށް އެގްރޯނެޓްއަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ސޭލްސްއިން އެހީތެރިވާނެއެވެ.

އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން،,
ހ.އޯކިޑް, B8
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު, ދިވެހިރާއްޖެ

info@agronational.mv
+960 3030 400

© އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 2022